Thủ Thiêm 20 năm tranh đoạt đất*

Bằng đủ chiêu, mánh hành chính và những trò bạo lực, chính quyền đã càn qua quét lại và san phẳng hầu hết nhà dân ở trên bán đảo. Trụ lại cho đến cuối chỉ còn một ngôi nhà thờ cổ kính cùng số ít hộ dân kiên cường.

Xin bạn xem tiếp bài Thủ Thiêm 20 năm tranh đoạt đất* tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)