Thủ Thiêm có thể là sự hồi sinh của tinh thần dân tộc

Fb. Việt Kiến|

Xin được trích một đoạn trong bài Oan khuất Thủ Thiêm: Bản Sonata đầu tiên cho Nhà hát Giao hưởng đăng trên Rfi.org để mọi người nắm được tình hình :
“Hơn hai mươi năm qua, dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm đã đẩy người dân tại đây trở thành tha phương cầu thực. 14.600 hộ dân với hơn 60.000 nhân khẩu đã dời đi để nhường chỗ cho siêu dự án này.

Xin bạn xem tiếp bài Thủ Thiêm có thể là sự hồi sinh của tinh thần dân tộc tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)