Thứ trưởng Từ Tư Kiệm gặp gỡ trợ lý ngoại trưởng David Stilwell.

Ngày 21/10 Ông Từ Tư Kiệm, thứ trưởng chính vị thuộc Bộ Ngoại giao Đài Loan đã có dịp gặp gỡ ông David Stilwell, trợ lý ngoại trưởng Mỹ. Thứ trưởng Từ Tư Kiệm cho biết, hai bên bàn về ý muốn……more

(Visited 1 times, 1 visits today)