Thủ tướng Việt Nam cam kết bảo vệ nhân quyền và môi trường trước LHQ

TT Nguyễn Xuân Phúc nói trước các đại biểu của Liên Hợp Quốc rằng Việt Nam phấn đấu thực hiện cam kết của mình đối với tổ chức này trong việc bảo vệ nhân quyền và môi trường

(Visited 4 times, 1 visits today)