Thủ tướng yêu cầu kỷ luật việc bổ nhiệm người nhà

Ông Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh thành xem xét, xử lý kỷ luật đối với cá nhân vi phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm.

(Visited 1 times, 1 visits today)