Thuế và phí

Fb. Xuân Sơn Võ|

Vụ đề xuất thu thuế nhà ở trị giá trên 700 triệu đồng vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ của người dân và dư luận. Nhiều cán bộ nhà nước dưới danh nghĩa tiến sĩ nọ, giáo sư kia lấy việc đánh thuế tài sản ở nước ngoài ra để biện minh cho đề xuất này.

Tuy nhiên, nếu muốn học nước ngoài thì học cho trót, đừng học nửa vời.

Xin bạn xem tiếp bài Thuế và phí tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 12 times, 1 visits today)