Thượng đỉnh Trump Kim: hai nhà lãnh đạo tới Singapore

Vị tổng thống Mỹ nói ông Kim Jong-un có “cơ hội duy nhất” cho hòa bình tại cuộc gặp thượng đỉnh hôm 12/6 ở Singapore

(Visited 1 times, 1 visits today)