Thượng đỉnh Trump-Kim và ‘điệp viên’ đường phố ở Hà Nội

Hà Nội không chỉ đón chào gần 3000 phóng viên quốc tế mà còn chứng kiến sự xuất hiện của một đội ngũ người săn tin mới, các bác xe ôm.

(Visited 1 times, 1 visits today)