Thượng Viện thất bại trong việc xóa bỏ Obamacare (2/2)

Hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Bảy, với số phiếu 49-51, Thượng Viện Hoa Kỳ thất bại trong việc xóa bỏ một số điều khoản của bảo hiểm y tế Obamacare.

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)