Tịch thu hàng trăm túi chứa ngoại tệ tại nhà cựu thủ tướng Malaysia

Cảnh sát Malaysia tịch thu hàng trăm hộp đồ xa xỉ và túi chứa đầy ngoại tệ từ các dinh thự của cựu thủ tướng Najib Razak.

(Visited 1 times, 1 visits today)