Tiền lẻ và tiền chẳn

Gs. Hà Văn Thịnh – Fb. Văn Thịnh Hà|

Chuyện BOT Cai Lậy trưa nay chứng minh tính bảo thủ không gì thay đổi nổi của cơ chế hành Dân này!

Tại sao các vị không chịu nhận đã SAI trầm trọng trong việc đặt trạm thu phí không đúng với nguyên tắc BOT?

Cái sai từ mấy năm qua, e chừng đã ĐỦ BÙ chi phí mà các vị đã bỏ ra – luôn ít hơn nhiều lần số tiền thu vào!

Xin bạn xem tiếp bài Tiền lẻ và tiền chẳn tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 7 times, 1 visits today)