Tiếng Việt của Bùi Hiền!

CTM Media – Được biết bất chấp sự phản đối mãnh liệt và rộng khắp của dân chúng, Bộ Giáo Dục đã âm thầm xúc tiến việc dạy tiếng Việt theo kiểu của ông Bùi Hiền.
Dưới đây là một trong những phản ánh của người dân.

***

Tags: bui-hien | cai-cach-tieng-viet

Xin bạn xem tiếp bài Tiếng Việt của Bùi Hiền! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 5 times, 1 visits today)