Tiếp nối “Vì sao nên phi bạo lực?”

Nguyễn Đình Cống – Blog Bauxite Việt Nam

TIẾP NỐI PHẠM ĐOAN TRANG *

Ngày 29/12 Bauxite Việt Nam đăng bài “Vì sao nên phi bạo lực” của Phạm Đoan Trang. Tác giả nêu ra 4 lý do: 1- Khả năng thành công cao hơn; 2-Thu hút được nhiều người hơn; 3- Tạo điều kiện cho dân chủ; 4- Oan oan tương báo bao giờ mới hết.

Xin bạn xem tiếp bài Tiếp nối “Vì sao nên phi bạo lực?” tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 5 times, 1 visits today)