Tiêu chuẩn cho tứ trụ ‘chỉ theo ý Đảng’?

Một nhà quan sát ở Hà Nội bình luận rằng “vấn đề không phải là tiêu chuẩn cho tứ trụ mà là việc bầu chọn những người này có đảm bảo tính dân chủ và tuân thủ hiến pháp.”

(Visited 4 times, 1 visits today)