Tin Việt Nam 23/10/2019

Việt Nam ‘mua 24 xuồng tuần duyên’ của Mỹ. Dân biểu Lowenthal kiến nghị Nhà Trắng can thiệp vụ Hà Văn Thành. Quan chức quân sự Việt Nam và Trung Quốc gặp nhau ở Bắc Kinh.

(Visited 1 times, 1 visits today)