Tình Nghĩa Thời Nay (1/2)

Không những tuyên bố thời đại Hồ Chí Minh là thời đại sáng chói nhất của dân tộc, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng còn hoang tưởng cho rằng, trong xã hội hôm nay, bà con sống với nhau có nghĩa có tình. Thật ra xã hội này, người ta đang sống ích kỷ, đánh mất nhân tính, sẵn sàng giết nhau để sống

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)