Tình trạng ‘sếp nhiều như nhân viên’ trong bộ máy hành chính Việt Nam

Các đoàn giám sát của Quốc hội Việt Nam đã làm việc với một loạt các tỉnh, bộ, và xác định một số tỉnh, bộ có số lượng lãnh đạo đông bằng hoặc hơn nhân viên

(Visited 1 times, 1 visits today)