[Tổng quan] Cựu Tổng thống Mã Anh Cửu khẳng định có nói “một Trung Quốc, mỗi bên tự có cách diễn dịch khác nhau” trước mặt ông Tập Cận Bình

Nhằm vào việc bị phê bình không dám nói câu “một Trung Quốc, mỗi bên tự có cách diễn dịch khác nhau” trước mặt Tập Cận Bình, khi Cựu tổng thống ông Mã Anh Cửu có cuộc ……more

(Visited 1 times, 1 visits today)