[Tổng quan] Phát hiện máu lỏng trong xác ngựa con 42.000 năm tuổi. Các nhà khoa học tìm cách nhân bản.

Các nhà khoa học đến từ Bảo tàng Voi ma mút thuộc Đại học Liên bang Đông Bắc đã có phát hiện quan trọng, họ tìm thấy máu lỏng trong xác con ngựa con tiền sử bị đóng băng trong tầng đất đóng băng vĩnh viễn……more

(Visited 1 times, 1 visits today)