[Tổng quan] Tổng thống cám ơn nước cộng hòa Peru đã ủng hộ Đài Loan tham dự WHA.

Động đất mạnh tại nước cộng hòa Peru. Sáng ngày 27/5 Tổng thống Thái Anh Văn gặp gỡ chủ tịch Ủy ban ngoại giao, quốc hội Peru, ông Luis Galarreta và phu nhân. Tổng thống bày tỏ sự quan t&a……more

(Visited 1 times, 1 visits today)