Tổng thống Thái Anh Văn yêu cầu quan chức phải luôn học hỏi theo kịp thời đại.

Ngày 27/12 Tổng thống Thái Anh Văn đến tham gia lễ thăng chức của hải lục không quân Đài Loan, bà cho biết, cấp bậc trên vai không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm, mỗi một vị đều là cấp lãnh đạo quan trọng của quân đội, không chỉ phải làm tròn nhiệm vụ huấn luyện tác chiến của mình mà còn phải là tấm gương cho đồng nghiệp, những hành động cử chỉ đều đại biểu cho hình tượng quân đội quốc gia, những biểu hiện ưu tú sẽ khiến cho dân chúng càng tôn trọng quân đội hơn. Tổng thống nói: “Ngoài việc thừa hưởng kinh nghiệm, chúng ta còn phải học hỏi cho tinh luyện thì quân đội mới ngày càng tiến bộ. Điều quan trọng hơn hết là bất cứ đứng trên chức vụ nào tôi đều mong muốn quí vị tiếp tục học hỏi và không ngừng sáng tạo; đồng thời cùng tiến bộ với thời đại, phát huy tài năng lãnh đạo, dẫn dắt đoàn đội để quân đội của chúng ta không ngừng tiến bộ.”
 
Tổng thống cho rằng mấy tháng nay quân đội quốc gia không ngừng cải cách và bắt đầu thể hiện diện mạo mới, xã hội cũng bắt đầu nâng cao độ tôn trọng quân đội, nhưng ta không nên mãn nguyện với thành quả này, nhất định phải làm sao để nhận được sự đồng cảm và tôn trọng của xã hội Đài Loan.
 
Tố Kim
 
 

(Visited 1 times, 1 visits today)