Tổng thống trông mong thương gia Đài Loan đoàn kết với nhau để cho thế giới nhìn thấy Đài Loan

Ngày 26/9, tổng thống Thái Anh Văn đi dự lễ khai mạc “Hội nghị thường niên của Liên đoàn các hiệp hội thương gia Đài Loan toàn cầu lần thứ 22”, lúc phát  biểu, tổng thống Thái Anh Văn gởi lời cám ơn đến Liên đoàn các hiệp hội thương gia Đài Loan đã dùng hành động thực tế, đẩy mạnh tốc độ tham gia quá trình hội nhập kinh tế khu vực trên toàn cầu.
 
Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, chính phủ sẽ hỗ trợ thương gia Đài Loan tiếp tục phát triển bền vững. Tổng thống cho hay, trong nhiều năm nay, thương gia Đài Loan phát triển sự nghiệp tại nước ngoài, cho nên rất quen thuộc với đặc điểm thị trường và cơ sở kinh tế, chịnh trị, Đài Loan hiện đang rất cần thương gia Đài Loan, nhất là trong mặt đẩy mạnh mối quan hệ đối ngoại, chính phủ có 3 việc nhất định phải nhờ vào sự hỗ trợ của thương gia Đài Loan : Hy vọng thương gia Đài Loan có thể đóng vai trò cố vấn, lên tiếng cho Đài Loan tại các nơi trên toàn thế giới, tăng cường hợp tác với hội thương gia của các nước chủ chủ đạo, để cho các nước xây dựng mối quan hệ đối tác với Đài Loan, hy vọng thương gia Đài Loan tại nước ngoài có thể thu hút nhà đầu tư nước ngoài đến Đài Loan đầu tư.
 
Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị: Thương gia Đài Loan, hội thương gia Đài Loan đểu rất quen thuộc với động thái thị trường của các nước, và cũng có mối quan hệ rất tốt. Doanh nghiệp nước ngoài thiếu hụt những gì, Đài Loan có thể bổ sung những gì, thương gia Đài Loan là người hiểu rõ nhất, vì vậy thương gia Đài Loan là người phát ngôn kêu gọi đầu tư tốt nhất. Hy vọng quý vị có thể giới thiệu ưu thế của Đài Loan để thu hút các nhóm doanh nghiệp nước ngoài đến Đài Loan khảo sát.
 
Tổng thống Thái Anh Văn còn cho biết, môi trường đầu tư tại Đài Loan nhất định sẽ càng ngày càng tốt, đối với thương gia Đài Loan tại nước ngoài, tăng thêm sự đầu tư tại quê nhà là sự lựa chọn rất xứng đáng, bà khích lệ thương gia Đài Loan trở về Đài Loan thành lập cơ sở kinh doanh, để cho Đài Loan và thế hệ sau này có được một tương lai tốt đẹp. Tổng thống cũng trông mong thương gia Đài Loan tại nước ngoài cùng đoàn kết, nhưng vậy sẽ có ích cho việc nâng cao sức cạnh tranh tại thị trường quốc tế của các doanh nghiệp Đài Loan, cũng để  cho thế giới nhìn thấy thực lực của Đài Loan. Tổng thống cho rằng “Đây là chính sách ngoại giao tốt nhất”.
 
Lệ Phương

(Visited 1 times, 1 visits today)