Tô Thùy Yên-Thân phận lưu vong quay cuồng nhớ Việt Nam

Ý kiến nói thơ của Tô Thùy Yên “không dễ đọc” và ông là “nhà thơ phản kháng theo nghĩa đẹp nhất của trí thức, văn nghệ”.

(Visited 1 times, 1 visits today)