Tòa Tây Ban Nha sẽ phán xét việc đưa hài cốt Franco ra khỏi lăng

Tòa Tối cao Tây Ban Nha sẽ xem xét quyết định của chính phủ muốn đưa hài cốt nhà độc tài Franco ra khỏi lăng.

(Visited 1 times, 1 visits today)