Tội bán nước đã quá rõ ràng

Thanh Bình|

Không hiểu sao từ năm 2011 khi ông Trọng lên chức TBT ĐCSVN tự dưng Bộ tài chính không đưa thống kê chi tiết tên các nước và các khoản nợ mà VN vay, mà đặc biệt là vay TQ dưới dạng “Tín dụng ưu đãi”, nhưng lại tính lãi cao ngất ngưởng so với vốn vay từ các nước khác.

Ví dụ trong Báo cáo “Cập nhật định hướng…” của Bộ tài chính vào năm 2011 có ghi chi tiết việc VN vay của TQ Trích – “cho thấy tổng số nợ của Chính phủ Việt Nam với Trung Quốc tính đến hết năm 2010 lên đến 552 triệu đô la Mỹ và khoản nợ do Chính phủ bảo lãnh là 1,12 tỉ đô la…..

Xin bạn xem tiếp bài Tội bán nước đã quá rõ ràng tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 9 times, 1 visits today)