Tôi chẳng làm gì sai

Fb. Đỗ Ngà|

Tôi vốn không học qua chuyên ngành văn chương hay báo chí nào cả, thấy xã hội thối nát thì viết. Viết những điều mình thấy, và cổ võ cho những gì thuộc về sự thật và tinh thần thượng tôn pháp luật. Mục đích cùng góp vào môi trường trao đổi thông tin để học hỏi lẫn nhau.

Tiêu chí thứ nhất là dựa vào sự thật đã có trên báo chí nhà nước, cộng với những nguồn tin tổng hợp từ các báo bên ngoài Việt Nam, và với chút kiến thức hạn hẹp của mình mà viết bài.

Xin bạn xem tiếp bài Tôi chẳng làm gì sai tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)