Tôi Đã Trở Lại

Tôi cùng với tổ chức Hội Anh Em Dân Chủ sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ cho các anh em đang đấu tranh cho nhân quyền ở trong nước. Tôi tin tưởng rằng với niềm tin, kinh nghiệm, bản lĩnh, các mối quan hệ quốc tế và đặc biệt là sự dẫn dắt và chúc phước của Thiên Chúa, tôi sẽ cùng với mọi người hoàn thành được giấc mơ mang lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho Nhân dân Việt Nam.

Xin bạn xem tiếp bài Tôi Đã Trở Lại tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 6 times, 1 visits today)