Tôi góp ý về Luật Đặc Khu

FB. Chu Mộng Long|

Được tin Thủ tướng “cầu thị” về Luật Đặc khu, tôi xin ý kiến. Có thể ý kiến của tôi được đồng tình hay không đồng tình, nhưng quan trọng là được nói lên suy nghĩ của mình.

1. Đặc khu không là kế sách duy nhất cho sự phát triển kinh tế, trừ phi nợ nần chồng chất buộc phải thực hiện cái hạ sách kiệt cùng là nhượng địa như một số quốc gia yếu kém và tham nhũng đã làm.

Xin bạn xem tiếp bài Tôi góp ý về Luật Đặc Khu tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)