Tổng bí thư Trọng ‘củng cố di sản’ tại Hội nghị 7?

Sức nóng từ Hội nghị Trung ương 7 tiếp tục lan tỏa với việc bầu và khai trừ nhân sự, giữa lúc có ý kiến nói rằng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang “muốn củng cố di sản” bằng “những người trung thành”.

(Visited 3 times, 1 visits today)