Tổng hợp hình ảnh biểu tình ngày 10/06/2018 tại Sài Gòn

Ngày 10 Tháng 6 Năm 2018, người dân 3 miền muốn quốc hội lắng nghe. Riêng tại Sài Gòn hơn 10.000 người xuống đường phản đối Luật An Ninh Mạng và đòi KHÔNG Đặc Khu.

(Visited 1 times, 1 visits today)