‘Tổng tấn công đạt kết quả ngoài dự kiến’

Đại tá Vũ Cao Phan nói hệ quả ‘ngoài dự kiến’ của trận Mậu Thân 1968 là Hoa Kỳ phải xuống thang và cuối cùng là chiến tranh kết thúc.

(Visited 1 times, 1 visits today)