Tổng thống Donald Trump gửi thư cho Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã viết một bức thư gửi Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai bên, trang web chính phủ Việt Nam trích lời ông Quang cho biết.

(Visited 1 times, 1 visits today)