Tổng Thống Donald Trump trả lời về quy định hạn chế người nhập cư ‘quá nghèo’

Reuters cho biết những nhà phê bình cho rằng, quy định mới hạn chế những người nhập cư hợp pháp chỉ vì họ “quá nghèo” hay có thu nhập thấp là đi ngược lại với lý tưởng quốc gia được ghi tại Tượng Nữ Thần Tự Do: “Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free.”

Khi được phóng viên Reuters hỏi về vấn đề này, Tổng Thống Donald Trump cho biết

Người Việt TV © 2018 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)