Tổng thống lâm thời Venezuela cho quân đội 3 ngày để từ bỏ Maduro

Chủ tịch Quốc Hội và cũng là tổng thống lâm thời Venezuela, ông Wuan Guaido, vào ngày 20 Tháng Hai, cho quân đội quốc gia này ba ngày để quyết định chấm dứt hậu thuẫn cho Tổng Thống Nicolas Maduro, trước khi hàng cứu trợ đến nơi.

Người Việt TV © 2018 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)