Tổng thống Nam Hàn bị quốc hội bỏ phiếu bãi nhiệm

Tổng thống Nam Hàn bị quốc hội bỏ phiếu bãi nhiệm

Quốc hội Nam Hàn hôm Thứ Sáu bỏ phiếu bãi nhiệm bà Park Geun-hye, một kết cục được xem là đen tối

Người Việt TV (c) 2016 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)