Tổng thống Thái Anh Văn: Dỡ bỏ rào cản trong công việc, nâng cao tỷ lệ tham gia việc làm của phụ nữ

   Sáng ngày 8/3 tại Khu vườn Sáng tạo Văn hoá Tùng Sơn-thành phố Đài Bắc, Bộ Phúc lợi Y tế đã tổ chức hoạt động chúc mừng ngày 8/3 Ngày Quốc tế Phụ Nữ. Tổng thống Thái Anh Văn cũng đến tham dự và phát biểu bài diễn văn, tổng thống biểu thị, dỡ bỏ rào cản trong vấn đề tìm việc làm, ủng hộ phụ nữ tham gia những công việc ngoài xã hội là thi chính quan trọng của chính phủ, chính phủ sẽ nỗ lực nâng cao tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của phụ nữ, đồng thời sau này khi xã hội Đài Loan cần tìm những nhân tài thì sẽ ưu tiên xét về năng lực chứ không phải giới tính.
 
    Trong bài diễn văn, tổng thống có nhắc đến khởi nguồn của ngày lễ Quốc Tế Phụ Nữ có liên quan đến việc lao động nữ giới đòi hỏi nhận được sự tôn trọng và ổn định về kinh tế. Trước kia những người phụ nữ tham gia phong trào đấu tranh giành quyền lợi cho nữ giới đã ý thức được rằng, giành quyền tự chủ về kinh tế cho nữ giới chính là bước đầu tiên để hướng đến bình đẳng giới, và đây cũng là bước quan trọng nhất.
 
    Tổng thống Thái Anh Văn nói: “Chính phủ sẽ tiếp tục đem khái niệm bình đẳng giới thực thi trong từng chính sách, cũng sẽ tiếp tục bắt đầu từ giáo dục và văn hoá huỷ bỏ quan niệm bảo thủ, cứng ngắc về giới tính, tôn trọng nét tiêu biểu của từng người, khai thác tiềm năng của họ, chúng ta cần phải làm sao để khi xã hội chọn lựa nhân tài, thì sẽ ưu tiên cân nhắc đến năng lực chứ không phải về giới tính.” 
 
    Bà cũng nhắc đến, nữ giới có quyền tham gia các hoạt động kinh tế, đồng thời thông qua công việc và sự nghiệp để thể hiện bản thân mình, cho nên chỉ cần chính phủ dỡ bỏ những rào cản trên đường tìm việc làm và sáng tạo sự nghiệp, bỏ qua những ý nghĩ cứng nhắc về phân biệt giới tính, thì lập tức nữ giới sẽ có những cống hiến không nhỏ cho xã hội, thế nhưng ở Đài Loan trong giai đoạn hiện nay, lực lượng lao động nữ giới vẫn còn bị một áp chế nào đó, rõ ràng nhất là tỷ lệ tham gia công việc của nữ giới đã tụt giảm sau 30 tuổi, cũng tức là sau khi lập gia đình, sanh con họ bắt buộc phải rời bỏ công việc ở nhà chăm sóc gia đình con cái. Cho nên dỡ bỏ rào cản, ủng hộ phụ nữ tham gia lực lượng lao động xã hội là thi chính quan trọng của chính phủ.
 
Bích Ngân

(Visited 4 times, 1 visits today)