Tổng Thống Trump đòi xây tường, cải tổ cấp thẻ xanh đổi lấy DACA

Tổng Thống Donald Trump tuyên bố với các giới lãnh đạo Quốc Hội Mỹ rằng các ưu tiên về di trú của ông phải được tiến hành để đổi lấy việc gia hạn không trục xuất hàng trăm ngàn người trẻ thuộc thành phần đến Mỹ bất hợp pháp khi còn nhỏ (DACA)

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)