Tổng thống Trump muốn làm trung gian về Biển Đông

Tại Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 12/11 tuyên bố rằng ông sẵn lòng làm trung gian giữa các nước về vấn đề Biển Đông.

(Visited 1 times, 1 visits today)