TPHCM nộp nhiều cho ngân sách VN mà bị hạn chế đầu tư

Đầu tàu kinh tế TP HCM đóng góp 1/4 GDP của cả Việt Nam nhưng bị bó chân bó tay khi muốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng.

(Visited 1 times, 1 visits today)