TPP vẫn có thể thành hình dù không có Hoa Kỳ?

 

Bộ Trưởng Thương Mại Mexico tin rằng mặc dù Hoa Kỳ đã tuyên bố rút lui, nhưng Bản Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) vẫn có thể thi hành với điều kiện những quốc gia còn lại đồng ý sửa đổi một số điều khoản trong văn kiện đã ký kết.

Trình bày trước một hội nghị về kinh tế diễn ra tại Mexico City, ông Bộ Trưởng Thương Mại Ildefonso Guajardo nói rằng bản hiệp định với 11 nước tham gia thay vì 12 nước như lúc ban đầu, là điều vẫn có thể thực hiện, nếu 11 nước còn lại đồng ý phải tiến hành dù không có Hoa Kỳ.

Ông Bộ Trưởng Thương Mại Mexico nêu đề nghị Nhật Bản nên đóng vai trò khởi xướng, cùng với các nước đã ký tên trong Hiệp Định thảo luận xem những điều gì cần phải làm trước đi đạt được kết quả cuối cùng.

Mặc dù mang danh nghĩa một bản hiệp định thương mại, nhưng TPP còn có ý nghĩa chính trị vì 2 nước khởi xướng là Hoa Kỳ và Nhật Bản muốn dùng Hiệp Định để ngăn cản mức bành trướng thế lực của Trung Quốc ở Châu Á-Thái Bình Dương, nhưng hồi cuối tháng Giêng năm nay ngay sau khi nhậm chức, Tổng Thống Donald Trump quyết định rút khỏi TPP, cho rằng bản hiệp định không có lợi cho Hoa Kỳ về mặt kinh tế, lại khiến công nhân Mỹ bị mất việc làm.

Sau khi Hoa Kỳ rút lui, có nhiều phương án được nói đến để cứu vãn TPP, trong đó bao gồm cả ý kiến mời Trung Quốc tham gia, đồng thời nhiều nước quyết định không phê chuẩn hiệp định, lấy lý do hiệp định không còn giá trị vì không có Hoa Kỳ.

Việt Nam là một trong những nước không phê chuẩn TPP.

(Visited 1 times, 1 visits today)