TQ bổ nhiệm tân lãnh đạo hải quân

Chỉ huy mới của lực lượng hải quân TQ là Phó Đô đốc Thẩm Kim Long, người từng lãnh đạo Hạm đội Nam Hải hoạt động ở Biển Đông.

(Visited 1 times, 1 visits today)