TQ chạy ‘hết công suất’ để in ngoại tệ cho nước ngoài

Trung Quốc gần đây giành được nhiều hợp đồng in tiền giấy cho nhiều nước trong bối cảnh đang tìm cách bành trướng ảnh hưởng trên toàn cầu.

(Visited 1 times, 1 visits today)