TQ giảm mục tiêu tăng trưởng xuống 6,5%

Thủ tướng Trung Quốc công bố cắt giảm mục tiêu tăng trưởng của nước này trong năm 2017 trước Quốc hội.

(Visited 6 times, 1 visits today)