TQ là thủ phạm chính đang thải chất CFC làm thủng tầng ozone

Nghiên cứu mới cho thấy Trung Quốc là thủ phạm chính đằng sau sự gia tăng của khí CFC-11, làm thủng tầng ozone của Trái Đất.

(Visited 1 times, 1 visits today)