TQ nêu các biện pháp thúc đẩy kinh tế và tăng chi phí quốc phòng

Thủ tướng L‎ý Khắc Cường cảnh báo rằng TQ đang đối diện với ‘cuộc vật lộn cam go’ về kinh tế.

(Visited 1 times, 1 visits today)