TQ, Nga và VN nói gì về dự án khí của Rosneft?

Nga nói Rosneft không tham vấn với Kremlin, nhưng Trung Quốc nói ‘không được khai thác nếu Bắc Kinh chưa cho phép’.

(Visited 2 times, 1 visits today)