TQ nói về “thời kỳ vàng son” với Philippines

Ngoại trưởng Vương Nghị nói quan hệ hai nước bước vào giai đoạn vàng son của sự phát triển và không ai nên đảo ngược tiến bộ này.

(Visited 1 times, 1 visits today)