TQ và Việt Nam chú trọng thương mại, hoãn việc tranh chấp

Hai cựu thù Trung Quốc và Việt Nam đang nhắm tới các thỏa thuận thương mại, đầu tư và chia sẻ tài nguyên biển, mặc dù hai nước có tranh chấp chủ quyền, mà căng thẳng đã từng bùng lên cách đây một năm

(Visited 1 times, 1 visits today)