Trần Huỳnh Duy Thức: con người chân chính nhất năm 2017

Mai Tú Ân – Nhưng có một người đàn ông đã không thể thực hiện được những điều giản đơn nhưng cháy bỏng đã kéo dài tới 9 năm đằng đẵng đó.

***

Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.

Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
Thủa tung hoành hống hách những ngày xưa.

Xin bạn xem tiếp bài Trần Huỳnh Duy Thức: con người chân chính nhất năm 2017 tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 4 times, 1 visits today)