Trần Huỳnh Duy Thức, người tự đốt mình thay vì đốt đền

Bài viết tiêu biểu của giới quan tâm chia sẻ những thao thức về Trần Huỳnh Duy Thức và cuộc tuyệt thực đã kéo dài đến ngày thứ 32.

(Visited 1 times, 1 visits today)